De 5 dimensies met de 23 vaardigheden en kwaliteiten

Lees het volledige Engelstalige rapport “Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework” via deze link.

Being – Relatie tot Onszelf

Het vormgeven van ons innerlijke leven en het ontwikkelen en verdiepen van onze relatie met onze gedachten, gevoelens en lichaam helpen ons aanwezig te zijn, intentioneel en niet-reactief te zijn in complexe situaties.

Innerlijk Kompas
Belang hechten aan waarden en doelen die het welzijn van het grote geheel bevorderen en een sterk verantwoordelijkheid voelen om hier aan bij te dragen.

Integriteit en Authenticiteit
Oprecht, eerlijk en integer actie willen en kunnen ondernemen.

Openheid en Nieuwsgierige Mindset
Een nieuwsgierige instelling hebben, bereid zijn je kwetsbaar op te stellen, verandering omarmen om zo door te kunnen groeien.

Zelfbewustzijn
Door middel van zelfreflectie je eigen gedachten, gevoelens en verlangens kunnen beschouwen: een realistisch zelfbeeld hebben en jezelf kunnen reguleren.

Aanwezigheid
In het hier en nu kunnen zijn en je zonder vooroordelen openstellen voor alle mogelijkheden die zich aandienen.

Thinking – Cognitieve Skills

Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden door open te staan voor verschillende perspectieven, de waarde van informatie te wegen en de wereld te zien als een verbonden geheel, is essentieel voor doordachte besluitvorming.

Kritisch Denken
Skills in het kritisch nadenken over de waarde(n) van standpunten, onderbouwingen en plannen.

Besef van Complexiteit
Een besef van complexiteit en skills om te werken met complexe systemische omstandigheden en gevolgen.

Perspectief Vaardigheden
Skills in het zoeken naar, begrijpen van en bewust gebruik maken van verschillende inzichten en uiteenlopende perspectieven.

Betekenis Geven
Patronen herkennen, het onbekende structuur kunnen geven en op basis hiervan betekenisvolle verhalen creëren.

Langetermijn Oriëntatie en Toekomstvisies
Je kunnen oriënteren op de lange termijn, toekomstvisies op het grote geheel formuleren en je daar langdurig voor inzetten.

Relating – Zorg voor de Ander en de Wereld

Het waarderen van, zorgen voor en verbonden voelen met anderen, zoals onze buren, toekomstige generaties of de biosfeer, helpen ons om meer rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen te creëren voor iedereen.

Waardering
Je verbinden met anderen en de wereld om ons heen met een gevoel van waardering, dankbaarheid en blijdschap.

Verbondenheid
Je sterk verbonden voelen met een groter geheel en / of daar deel van uitmaken, bijvoorbeeld in een gemeenschap, de mensheid of het wereldwijde ecosysteem.

Bescheidenheid
Handelen in overeenstemming met de situatie zonder je bezig te houden met iemands eigenbelang.

Empathie en Compassie
Op vriendelijke wijze, empathisch en compassievol je verbonden kunnen voelen met anderen, jezelf en de natuur en aandacht besteden aan gezamenlijk leed.

Collaborating – Sociale Vaardigheden

Om gezamenlijk vooruitgang te realiseren bij gedeelde zorgen moeten we ons vermogen ontwikkelen om alle belanghebbenden -inclusief hun individuele waarden, skills en competenties- te betrekken bij onze aanpak.

Communicatie Skills
Belangstellend kunnen luisteren naar anderen, oprechte dialogen voeren, helder eigen standpunten naar voren brengen, constructief en opbouwend omgaan met conflicten en communicatie aanpassen en afstemmen op verschillende groepen.

Co-creatie Skills
Skills en motivatie om met verschillende stakeholders duurzame samenwerkingsrelaties op te bouwen in een sfeer die zich kenmerkt door psychologische veiligheid en oprechte co-creatie

Inclusieve Mindset en Interculturele Vaardigheden
Het willen en kunnen omarmen van diversiteit en daarbij mensen en groepen betrekken met verschillende perspectieven en achtergronden.

Vertrouwen
Betrouwbaarheid kunnen tonen en duurzame vertrouwensrelaties creëren.

Mobilisatie Skills
Skills in het kunnen inspireren en mobiliseren van anderen om te streven naar gezamenlijke doelen.

Acting – Verandering Teweeg Brengen

Eigenschappen zoals moed en optimisme helpen ons om regie over ons leven te krijgen, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te bedenken en door te zetten in onzekere tijden.

Moed
Het kunnen opkomen voor waarden, beslissingen durven nemen, doortastend op te treden en indien nodig, huidige structuren en standpunten beproeven en verstoren.

Creativiteit
Originele ideeën kunnen bedenken en uitwerken, innoveren en bereid zijn conventionele patronen te doorbreken.

Optimisme
Een gevoel van hoop, positieve houding en vertrouwen in mogelijke betekenisvolle verandering behouden en communiceren.

Doorzettingsvermogen
Betrokken, vastberaden en geduldig zijn ook wanneer het lang duurt voordat inspanningen vruchten afwerpen.