About

De InnerDevelopment Goals (IDG) zijn formeel opgericht in 2020 door de Ekskäret Foundation, The New Division en de 29k Foundation, samen met een groep onderzoekers, experts en professionals op het gebied van leiderschapsontwikkeling en duurzaamheid.

De IDGs streven ernaar de kennis die al bestaat op dit gebied te vereenvoudigen en toegankelijk te maken. Ons werk is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerd begrip van innerlijke ontwikkeling en wat er nodig is om een duurzame toekomst te ondersteunen. Onze onderzoeksinspanningen zijn gericht op het synthetiseren van een complex veld van innerlijke ontwikkeling in een raamwerk dat helpt om de benodigde verandering te benoemen, te begrijpen en te communiceren.

Het tweede onderzoek richt zich op hoe deze vaardigheden collectief kunnen worden ontwikkeld, wat heeft geleid tot de verzameling van vrij toegankelijke praktijken en methoden in de IDG-toolkit. Het initiatief kreeg veel interesse van over de hele wereld, met meer dan 800 deelnemers aan de eerste top in Stockholm en meer dan 250 wereldwijde hubs die de IDG’s tot leven brengen op lokaal niveau.

Met Fase 3, die begint in 2023, hebben de IDGs plannen om wereldwijde perspectieven op volwassenenontwikkeling verder te integreren in het raamwerk en de toolkit. De tweede IDG-top in 2023 brengt de wereldwijde gemeenschap samen in Stockholm, en er zal verder worden gewerkt aan het voeden van de gemeenschap van hubs, netwerken, onderzoekers en bedrijven.

Organisatie

Kijk voor een actueel overzicht van alle betrokkenen bij de IDG organisatie op de Engelstalige website bij About.

Transparantie

De Inner Development Goals is een non-profit en open-source initiatief opgericht door de 29k Foundation, Ekskäret Foundation en The New Division. Het intellectueel eigendom en de financien van het initiatief worden ondergebracht bij en beheerd door Inner Development Goals AB (svb), een bedrijf met beperkingen op de winstuitkering dat voor 100% eigendom is van Ekskäret Foundation. Naarmate het IDG-initiatief groeit, is het de bedoeling dat het eigendom wordt overgedragen van Ekskäret Foundation naar een eigen stichting of een internationale NGO.